Przyszłość usług finansowych: przeobrażenie branży

Mazars we współpracy z Economist Intelligence Unit opracował serię artykułów na temat wyzwań, przed którymi stoi obecnie sektor usług finansowych. Ich treść koncentruje się wokół transformacji sektora i wizji jego przyszłości z trzech różnych perspektyw: technologicznej, prawnej oraz z perspektywy zmiany modelu biznesowego.

Treści powstały z myślą o osobach zarządzających instytucjami finansowymi. Autorzy artykułów analizują związek pomiędzy przełomowymi zmianami technologicznymi i ich wpływem na otoczenie prawne oraz reakcję instytucji finansowych. Ponadto zastanawiają się, w jaki sposób zmiany regulacyjne wymusiły na firmach z sektora usług finansowych adaptację a nawet stworzenie nowych modeli operacyjnych uwzględniających nowe technologie, aby sprostać wymogom prawnym i dalszemu wpływowi na łańcuchy wartości tych firm.

Zapraszamy do odwiedzenia mikrostrony www.eiuperspectives.economist.com po więcej informacji.

Temat # 1: Transformacja Technologiczna

Małżeństwo high tech i high finance

Granice pomiędzy usługami finansowymi i technologią coraz bardziej się zacierają. W najbliższych latach następujące zmiany technologiczne wywrą wpływ na usługi finansowe:

  • Biometryka
  • Blockchain
  • Inteligentne przetwarzanie danych (Cognitive computing)
  • Open banking

  

Temat #2 : Transformacja regulacyjna

Reforma regulacyjna w niepewnych czasach - bez odpoczynku dla zmęczonych

Pomimo “zmęczenia reformami” oraz obniżeniem marż, firmy świadczące usługi finansowe borykają się z niekończącą się falą reform regulacyjnych. Niektórzy zmuszeni są wykonać zwrot w kierunku rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów.

Czy dziesięć lat po globalnym kryzysie finansowym decydenci i organy regulacyjne zaczynają być zmęczone narzucaniem pozornie nieskończonej ilości nowych przepisów dotyczących firm świadczących usługi finansowe?

             

Temat #3 : Transformacja modelu biznesowego

Tworzenie wzorców zmian - Innowacje modelu biznesowego w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i zarządzaniu aktywami

Wydaje się, że pojawiają się nowe modele pośrednictwa finansowego, które mogą spowodować rozpad lub podział usług finansowych znanych do tej pory klientom.

Wraz z nowymi graczami na rynku, pojawiać się będą nowe modele biznesowe. W pierwszych dwóch artykułach z tej serii skupiliśmy się na tym, jak zmiany technologii i zmiany regulacyjne przekształcają usługi finansowe. W tym artykule zwrócimy uwagę na sposób powstawania nowych modeli biznesowych.

   

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowych, zachęcamy do odwiedzenia bloga Mazars.

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane strony

Digital Finance Report 1600x500.png

Finanse cyfrowe: Raport Globalny

Globalny raport został opracowany przez The Economist Intelligence Unit z inicjatywy Mazars, a jego celem było zbadanie firm z sektora usług finansowych pod kątem przestrzegania przez nich norm etycznych i compliance oraz tego, czy rozumieją jakim zmianom może ulec ich sektor pod wpływem nowych technologii.

Pobierz pdf 803,81 kB

Nasza wiedza

Banking 1 1600 per 500px.jpg

Bankowość

Sektor bankowy przechodzi obecnie jedne z najważniejszych zmian w swojej historii. Ostatnie wydarzenia stwarzają warunki rynkowe, w których instytucje finansowe będą musiały skupić się zarówno na podstawowym zarządzaniu bilansem, jak i innowacyjnym podejściu do pozyskiwania finansowania i zapewnieniu rentowności. Już skomplikowane otoczenie regulacyjne prawie na pewno stanie się bardziej wymagającym wobec uczestników rynku.