Podejmowanie działalności za granicą

Niezależny podmiot z grupy The Economist, Economist Intelligence Unit (EIU) napisał serię artykułów sponsorowanych przez Mazars, koncentrując się na pięciu wyzwaniach stojących przez małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które rozpoczynają działalność za granicą. Działalność w nieznanym otoczeniu jest z jednej strony sporym wyzwaniem, ale z drugiej kryje w sobie ogromny potencjał.

Liczne przeszkody, które muszą pokonać MŚP sprawiają, że przy eksplorowaniu rynków międzynarodowych przedsiębiorstwom tym towarzyszy wiele niepewności. Jednakże, z uwagi na fakt, że świat się digitalizuje i globalizuje, korzyści możliwe do uzyskania szybko przeważają nad przeszkodami. Jakiego typu wyzwania stoją przed MŚP i jak można z nimi sobie poradzić? Mazars we współpracy z EIU analizuje te kwestie w naszym programie Venturing Abroad

5 wyzwań przy rozpoczynaniu działalności za granicą

Więcej informacji na ten temat na specjalnej stronie poświęconej podejmowaniu działalności za granicą tu

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii

 • Średnie przedsiębiorstwa mogą szybko stać się eksporterami online i wiele z europejskich MŚP podejmuje działania w tym kierunku. 
 • Mogą korzystać z Internetu, żeby sprzedawać swoje produkty lub usługi na całym świecie od samego początku, stając się globalnymi firmami „od urodzenia”. MŚP mogą szybko wzrastać dzięki nowym niszom rynkowym w branżach, które zmieniły się pod wpływem technologii.
 • Mogą korzystać z rozwiązań informatycznych w celu outsourcingu i przenoszenia za granicę ważnych gałęzi działalności takich jak produkcja i pozostać w tej zagranicznej lokalizacji ze względu na potencjał lokalnego rynku.

Kwestie prawne i podatkowe 

 • Nieprzejrzyste zasady, niekonsekwentne stosowanie przepisów oraz kwestie klasyfikacji celnej i zmienne zasady VAT stanowią znaczną przeszkodę dla eksporterów MŚP. Różne klasyfikacje celne dla tego samego produktu mogą pojawić się nawet w obrębie jednolitego rynku.
 • Kolejną trudnością dla MŚP jest przebicie się przez gąszcz przepisów dotyczących odprawy celnej i klasyfikacji celnej.
 • Nawet w strefach wolnego handlu kwestie prawne i podatkowe utrudniają handel i są szczególnym problemem dla małych firm o ograniczonych zasobach. Firmy, które rozpoczynają działalność poza UE, zwykle wybierają rynki, z którymi UE ma zawartą umowę o wolnym handlu.   

Utrzymywanie wzrostu 

 • Kluczem do długoterminowego wzrostu eksportu jest zwiększenie obecności i długoterminowego zaangażowania na danym rynku zagranicznym. W związku z tym niektóre MŚP zmniejszają liczbę rynków eksportowych, aby zapewnić zrównoważony wzrost i łatwość zarządzania.
 • Sprzedaż za granicę przez stronę www może okazać się mieczem obosiecznym. Nadmierna liczba rynków eksportowych może okazać się trudna w zarządzaniu dla MŚP świeżo rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Rozpoczęcie sprzedaży i budowanie lokalnego rynku jest tylko punktem wyjścia. W celu kontynuowania wzrostu i rozwoju na nowym rynku MŚP potrzebują szerszej strategii dotyczącej zwiększania i utrzymywania mocnej obecności lokalnej. 

Wyzwania logistyczne

 • Zwrócenie uwagi na logistykę jest istotnym aspektem udanego wejścia na rynek, zaawansowane systemy IT zapewniają przewagę w uzyskaniu ekonomicznego wsparcia logistycznego.
 • W celu uniknięcia kosztownych problemów logistycznych wiele małych i średnich przedsiębiorstw świeżo wchodzących na rynek międzynarodowy zleca logistykę na zewnątrz, zarówno jeśli chodzi o transport przychodzący, zwroty i transport wychodzący dla towarów gotowych. MŚP muszą podjąć decyzję, w jaki sposób najlepiej zrównoważyć własny dział logistyki i outsourcing.
 • Dział logistyki doświadcza obecnie głębokich zmian, ponieważ firmy zajmujące się sprzedażą wielu produktów przechodzą z dystrybucji w sklepach i magazynach stacjonarnych na system global sourcing i realizację zamówień poprzez witryny e-commerce.

Wybór partnerów lokalnych

 • W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju na nowych rynkach MŚP dostosowują produkty – a czasem modele biznesowe – do warunków lokalnych i zawierają partnerstwa z ekspertami od lokalnego rynku.
 • Obecność międzynarodowa MŚP rozwijających swoją działalność zagraniczną może przybrać różne formy: joint venture, umowy licencyjnej i o współpracy technicznej, umowy o przedstawicielstwo lub samodzielnej spółki zależnej. 
 • Komplementarne umiejętności, podobne cele i długoterminowe zaangażowanie to składniki przepisu na sukces dla MŚP przy zawieraniu partnerstw międzynarodowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

SMEs & Global Growth

Doing business in...

This page gathers all the Doing Business Guides available so far in all Mazars countries. These publications aim at presenting Mazars to investors wishing to do business overseas.

Mazars News 2

Mazars został nagrodzony Spotlight Award 2016

Aktywne wspieranie polskiego biznesu we wchodzeniu na rynki międzynarodowe zdecydowały o przyznaniu Spotlight Award 2016 Warsaw Business Journal Group firmie Mazars.