Monika Kaczorek we władzach KIBR

Z przyjemnością informujemy, że delegaci VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów wybrali Monikę Kaczorek – partner i wiceprezes Mazars Audyt Sp. z o.o. na Członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jej kadencja potrwa 4 lata.

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów obradował w dniach 24-26.06.2015 r. w Jachrance k. Warszawy.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów to organ kierujący działalnością samorządu biegłych rewidentów w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów, do którego kompetencji należy m.in. reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i zawodowych; ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków KIBR oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych przepisów ustawy o biegłych rewidentach.

Więcej informacji nt. KRBR znajduje się na stronie internetowej KIBR

Serdecznie gratulujemy Pani Monice i życzymy wielu sukcesów w rozpoczynającej się kadencji.

Chcesz wiedzieć więcej?