Mazars 5. firmą audytorską w Polsce

Mazars zajmuje 5. pozycję na rynku usług audytorskich w Polsce według Rankingu firm audytorskich wg przychodów z audytu opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 17 kwietnia 2018 roku oraz awansował na 7. miejsce w Rankingu firm audytujących spółki giełdowe Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet”.

W zestawieniu firm audytorskich wg przychodów z audytu wzięto pod uwagę takie kryteria jak przychody z tytułu audytu ogółem, przychody z audytu wynikające z raportu przejrzystości oraz przychody ogółem.

Miejsce w rankingu audytorów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyły przychody badanych firm oraz wartość badanych spółek.

Obecny w Polsce od ponad 25 lat Mazars rokrocznie plasuje się w czołówce firm z branży audytorskiej.

„Jesteśmy dumni z faktu, że te dobre wyniki zostały dostrzeżone przez rynek. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym klientom i gratulujemy całemu zespołowi działu audytu” – powiedział Michel Kiviatkowski, partner zarządzający Mazars w Polsce.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasze Usługi

Audit 5 1600 per 700px

Audyt i usługi poświadczające

Wzrost popytu na rzetelne informacje finansowe przyczynił się do wzrostu zainteresowania usługami audytorskimi i poświadczającymi.