Badanie wspólne - najczęściej zadawane pytania

Chcielibyśmy wyjaśnić czym jest badanie wspólne poprzez udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na jego temat.

Czy badanie wspólne wiąże się z dodatkowymi kosztami dla audytowanych firm?

 • Badania wspólne nie są dużo kosztowniejsze od badań przeprowadzanych przez jedną firmę audytorską.
 • Sondaż przeprowadzony przez International Journal of Auditing dowodzi, że wynagrodzenie audytora wynikające ze zrównoważonej umowy na badanie wspólne nie jest wyższe od wynagrodzenia za badanie wykonywane przez jedną firmę audytorską. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, polecamy artykuł: „Paying for Joint or Single Audits? The Importance of Auditor Pairings and Differences in Technology Efficiency”
 • Aby wynagrodzenie za badanie wspólne nie było wyższe od badania przez jedną firmę audytorską, ważne jest, aby wynagrodzenie audytorów wspólnie badających daną spółkę było zbilansowane. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której jeden audytor biorący udział w badaniu będzie tam raczej dla dopełnienia formalności, niż z przekonania o słuszności audytu wspólnego, a co za tym idzie, zwiększenia kosztów badania. Zrównoważona współpraca i podobny poziom stosowanych standardów technologicznych są warunkiem ekonomicznego i jakościowego badania wspólnego.

Czy badanie wspólne wiąże się z dodatkowymi obciążeniami audytowanych spółek?

 • Nie, jeśli zakres badania wspólnego jest dobrze określony od początku w celu uniknięcia powielania zadań.
 • Jedyną dodatkową pracę wykonują firmy audytorskie badające daną spółkę wspólnie, ponieważ muszą organizować spotkania koordynacyjne, aby zaplanować odpowiedzi audytorów co do oceny ryzyka, podsumować wyniki z audytu i wydać wspólną opinię.

Czy badanie wspólne szkodzi jakości audytu?

 • Badanie wspólne promuje jakość poprzez “zasadę podwójnej weryfikacji” oraz dostarcza Jednostkom Zainteresowania Publicznego wiedzę i doświadczenie dwóch firm, z których każdą cechuje inna kultura korporacyjna.
 • Badanie wspólne wzmacnia niezależność, ponieważ umożliwia audytorom badającym spółkę wspólnie, zajęcie mocnego stanowiska w przypadku gdyby doszło do różnicy w zdaniu między audytorem a audytowaną spółką.
 • Badanie opublikowane przez International Business Journal of Business Research and Development potwierdza, że audyt wspólny pozytywnie wpływa na jakość przychodów i wiarygodność sprawozdań finansowych spółek. W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania zalecamy przeczytać artykuł: Voluntary Joint Audit and Earnings Quality: Evidence from Italian SMEs
 • Badanie wspólne promuje kontynuację usług, pozwalając na gładką i ciągłą rotację firm audytorskich. 

Czy badanie wspólne ograniczy wybór firm audytorskich?

 • Badanie wspólne promuje zróżnicowany rynek audytorski i wspiera powstawanie nowych firm audytorskich, aby zainwestowały w swoją wiedzę, doświadczenie i zasięg geograficzny – silny czynnik rozwijający możliwości.
 • Jako dowód, po kilku dekadach istnienia badania wspólnego we Francji, 308 firm audytorskich zajmuje się 678 spółkami, podczas gdy w Zjednoczonym Królestwie 68 firm audytorskich obsługuje 1 631 spółek.
 • Spółki mogą wciąż wybierać firmy z wielkiej czwórki jako swojego audytora, a dodatkowo otrzymują ekspertyzę innej firmy audytorskiej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Publikacje

What you need to know about joint audit 1600 x 700.png

Przewodnik po badaniu wspólnym

Obecnie panuje jednomyślna zgoda co do tego, że przeważająca dominacja tylko czterech firm na światowym rynku audytu jest niekorzystna i wymaga reformy. Niestety, mimo że zmiany są jeszcze na wczesnym etapie wprowadzania, istnieją już wyraźne oznaki, że rozporządzenie UE w sprawie badania sprawozdań finansowych z 2014 r. i inne powiązane ze sobą inicjatywy nie doprowadzą do osiągnięcia pożądanych celów w zakresie ograniczenia koncentracji rynku, zwiększenia konkurencji i poprawy jakości badania sprawozdań finansowych.

Pobierz pdf 525,85 kB

Helpdesk

Insurance-1086x202.jpg

Mazars' EU Audit Reform (EAR) Helpdesk

The Mazars EAR Help Desk is intended to provide you with additional information and support around the EU legislation and its implementation in the various Member States. We will help you clarify questions and provide you with guidance on how to best position yourself in the new legislative environment.