Europejska Reforma Audytu toruje drogę dla nowego środowiska audytorskiego w Europie

Zainicjowany w 2010 roku proces legislacyjny Europejskiej Reformy Audytu dobiegł końca w momencie gdy nowe Rozporządzenie i zmieniona Dyrektywa zostały przegłosowane przez Parlament Europejski w dn. 3 kwietnia 2014 roku. Reforma ta została przyjęta po intensywnej i niezwykle owocnej debacie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi interesariuszami i graczami na rynku. Nowe akty prawne zaczęły obowiązywać 17 czerwca 2016 r. Biorąc pod uwagę wagę tej reformy, Mazars pragnie wciąż dostarczać informacje na temat wprowadzonych zmian, zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych krajach członkowskich.

O reformie

Nasza wiedza

336 - Publications and Videos.jpg

Our insight

This section features regularly updated publications ranging from expert videos, to information...

W innych krajach...

Spain 336.jpg

Spain

The Spanish government completed implementation of the EAR on 9 July 2015, and obtained the...

Portugal 336.jpg

Portugal

The Portuguese government completed implementation of the EAR on 9 September 2015, when the...

Slovakia 336.jpg

Slovakia

The Slovak government completed implementation of the EAR on 11 November 2015, when the National...

Germany 336.jpg

Germany

The German Federal Government completed implementation of the EAR in two phases: It adopted the...

Austria 336.jpg

Austria

The Austrian government completed implementation of the EAR by vote in parliament on 19 May 2016....

France 336.jpg

France

The European audit legislation in France has been finalized and adopted on 18 March 2016. The...

Sweden

Sweden

The Swedish government completed implementation of the EAR by vote in parliament on 18 May 2016....

Norway 1086x336

Hungary

The Hungarian government completed implementation of the EAR by vote in parliament on 10 May...

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasze usługi

Audit 5 1600 per 700px

Audyt i usługi poświadczające

Wzrost popytu na rzetelne informacje finansowe przyczynił się do wzrostu zainteresowania usługami audytorskimi i poświadczającymi.

O Reformie Audytu

EU-GUIDEBOOK-1086x202.jpg

Przewodnik po Europejskiej Reformie Audytu

Niniejszy przewodnik powstał z myślą o przybliżeniu Państwu reformy audytu w Unii Europejskiej oraz głównych zmian w Dyrektywie i Rozporządzeniu.

Pobierz pdf 14,09 MB

Publikacje

What you need to know about joint audit 1600 x 700.png

Przewodnik po badaniu wspólnym

Obecnie panuje jednomyślna zgoda co do tego, że przeważająca dominacja tylko czterech firm na światowym rynku audytu jest niekorzystna i wymaga reformy. Niestety, mimo że zmiany są jeszcze na wczesnym etapie wprowadzania, istnieją już wyraźne oznaki, że rozporządzenie UE w sprawie badania sprawozdań finansowych z 2014 r. i inne powiązane ze sobą inicjatywy nie doprowadzą do osiągnięcia pożądanych celów w zakresie ograniczenia koncentracji rynku, zwiększenia konkurencji i poprawy jakości badania sprawozdań finansowych.

Pobierz pdf 525,85 kB

FAQ & Helpdesk

FAQ 1086 per 202.jpg

Badanie wspólne - FAQ

Chcielibyśmy wyjaśnić czym jest badanie wspólne poprzez udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na jego temat.

Insurance-1086x202.jpg

Mazars' EU Audit Reform (EAR) Helpdesk

The Mazars EAR Help Desk is intended to provide you with additional information and support around the EU legislation and its implementation in the various Member States. We will help you clarify questions and provide you with guidance on how to best position yourself in the new legislative environment.