Mazars 6. firmą audytorską w Polsce pod względem przychodów wg dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”

Z przyjemnością informujemy, że Mazars zajął 6. pozycję na rynku usług audytorskich w Polsce pod względem przychodów z czynności rewizji finansowej i utrzymał 8. miejsce w Rankingu Audytorów dzienników „Rzeczpospolita” i "Parkiet", opublikowanego w dniu 25 kwietnia 2017 r.

W zestawieniu wzięto pod uwagę m.in. takie kryteria jak przychody z czynności rewizji finansowej stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, przychody z audytu w jednostkach zainteresowania publicznego oraz liczbę biegłych rewidentów i zatrudnionych przy audycie. 

„Pomimo postępującej konsolidacji rynku usług audytorskich, rosnącej konkurencji i wciąż odczuwalnej presji cenowej, Mazars utrzymał dynamikę rozwoju i solidną bazę klientów. Jesteśmy dumni z faktu, że te dobre wyniki zostały dostrzeżone przez rynek. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym klientom i gratulujemy całemu zespołowi działu audytu” – powiedział Michel Kiviatkowski, partner zarządzający Mazars w Polsce.

Share