Badanie wspólne - najczęściej zadawane pytania

Chcielibyśmy wyjaśnić czym jest badanie wspólne poprzez udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na jego temat.

Czy badanie wspólne wiąże się z dodatkowymi kosztami dla audytowanych firm?

 • Badania wspólne nie są dużo kosztowniejsze od badań przeprowadzanych przez jedną firmę audytorską.
 • Sondaż przeprowadzony przez International Journal of Auditing dowodzi, że wynagrodzenie audytora wynikające ze zrównoważonej umowy na badanie wspólne nie jest wyższe od wynagrodzenia za badanie wykonywane przez jedną firmę audytorską. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, polecamy artykuł: „Paying for Joint or Single Audits? The Importance of Auditor Pairings and Differences in Technology Efficiency”
 • Aby wynagrodzenie za badanie wspólne nie było wyższe od badania przez jedną firmę audytorską, ważne jest, aby wynagrodzenie audytorów wspólnie badających daną spółkę było zbilansowane. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której jeden audytor biorący udział w badaniu będzie tam raczej dla dopełnienia formalności, niż z przekonania o słuszności audytu wspólnego, a co za tym idzie, zwiększenia kosztów badania. Zrównoważona współpraca i podobny poziom stosowanych standardów technologicznych są warunkiem ekonomicznego i jakościowego badania wspólnego.

Czy badanie wspólne wiąże się z dodatkowymi obciążeniami audytowanych spółek?

 • Nie, jeśli zakres badania wspólnego jest dobrze określony od początku w celu uniknięcia powielania zadań.
 • Jedyną dodatkową pracę wykonują firmy audytorskie badające daną spółkę wspólnie, ponieważ muszą organizować spotkania koordynacyjne, aby zaplanować odpowiedzi audytorów co do oceny ryzyka, podsumować wyniki z audytu i wydać wspólną opinię.

Czy badanie wspólne szkodzi jakości audytu?

 • Badanie wspólne promuje jakość poprzez “zasadę podwójnej weryfikacji” oraz dostarcza Jednostkom Zainteresowania Publicznego wiedzę i doświadczenie dwóch firm, z których każdą cechuje inna kultura korporacyjna.
 • Badanie wspólne wzmacnia niezależność, ponieważ umożliwia audytorom badającym spółkę wspólnie, zajęcie mocnego stanowiska w przypadku gdyby doszło do różnicy w zdaniu między audytorem a audytowaną spółką.
 • Badanie opublikowane przez International Business Journal of Business Research and Development potwierdza, że audyt wspólny pozytywnie wpływa na jakość przychodów i wiarygodność sprawozdań finansowych spółek. W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania zalecamy przeczytać artykuł: Voluntary Joint Audit and Earnings Quality: Evidence from Italian SMEs
 • Badanie wspólne promuje kontynuację usług, pozwalając na gładką i ciągłą rotację firm audytorskich. 

Czy badanie wspólne ograniczy wybór firm audytorskich?

 • Badanie wspólne promuje zróżnicowany rynek audytorski i wspiera powstawanie nowych firm audytorskich, aby zainwestowały w swoją wiedzę, doświadczenie i zasięg geograficzny – silny czynnik rozwijający możliwości.
 • Jako dowód, po kilku dekadach istnienia badania wspólnego we Francji, 308 firm audytorskich zajmuje się 678 spółkami, podczas gdy w Zjednoczonym Królestwie 68 firm audytorskich obsługuje 1 631 spółek.
 • Spółki mogą wciąż wybierać firmy z wielkiej czwórki jako swojego audytora, a dodatkowo otrzymują ekspertyzę innej firmy audytorskiej.

Share