The Best Annual Report 2020

Mazars po raz kolejny został partnerem konkursu The Best Annual Report, którego ideą jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Edycja 2020: co się zmieni?

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków, a w jego XVI edycji pojawiło się kilka istotnych zmian. Miniony rok był trudny dla komórek sprawozdawczych spółek giełdowych, co stało się nie tylko za sprawą pandemii, ale przede wszystkim było spowodowane niepewnością legislacyjną związaną z wdrożeniem nowego standardu raportowania emitentów ESEF. Miał być on obligatoryjny dla wszystkich firm od początku tego roku, jednak ze względu na pandemię w ostatniej chwili przesunięto ten termin o rok. Efektem tej sytuacji jest dualizm w raportowaniu - ok. 1/3 rynku przesłała do KNF raporty wg ESEF, podczas gdy pozostała część spółek pozostała przy dotychczasowej formie raportowania. Taka sytuacja znajdzie swoje odzwierciedlenie w konkursie, w którym uwzględniono dodatkową kategorię – najlepszy raport roczny wg ESEF. W tegoroczej edycji pojawiły się ponadto dwie inne nowości – oceniający uważniej przyjrzą się emitentom, którzy publikują raporty zintegrowane, a także ocenią sprawozdania o wynagrodzeniach.

W kapitule konkursu zasiądzie Jarosław Bochenek, Partner odpowiedzialny za usługi audytowe, Członek Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o. Finałowa gala odbędzie się 14 października 2021 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu dostępnych jest na stronie Instytutu Rachunkowości i Podatków.