Zrównoważony rozwój napędzany technologią

Economist Intelligence Unit wydał zbiór artykułów sponsorowanych przez Mazars, które badają związek regulacji i technologii ze zrównoważonym rozwojem. Poniższy artykuł omawia postępujące zaawansowanie technologii związanych z działaniami prowadzącymi do zrównoważonego rozwoju oraz z raportowaniem o nich, takimi jak eksploracja danych o tematyce ESG (environmental, social, corporate governance) czy blockchain voting.

Firmy zaczynają odkrywać możliwości jakie dają im nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja (SI), blockchain lub Internet Rzeczy (InternetOfThings) w zakresie rozwoju tematyki ESG oraz raportowania w tych obszarach.

W ciągu ostatniej dekady, interesariusze największych firm na świecie zaczęli wywierać na nie coraz większy wpływ w celu udoskonalenia metod zarządzania zasobami naturalnymi i kapitałem ludzkim. Pomimo tego, że sprawozdawczość niefinansowa jest w dużej mierze nieobowiązkowa, interesariusze obecnie wymagają upubliczniania przynajmniej części tych danych.

Niemniej jednak, te oczekiwania stwarzają problemy dla firm. Jednym z nich jest fakt, że pomimo korzystania przez większość firm z Global Reporting Initiative (GRI), czyli międzynarodowych wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, nie powstał jeszcze wspólny zunifikowany globalny system raportowania.

Zbieżność standardów

Zmiany mogą nadejść w postaci stopniowej standaryzacji raportowania oraz technologii używanej do tego celu. Dominujący standard, GRI, jest używany przez 75% firm z listy Fortune 250, które raportują działania społeczne. W tematach związanych z ochroną środowiska, standard ten upodobnił się do Carbon Disclosure Project (CDP). „Chcielibyśmy stworzyć jeden globalny standard, na wzór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”, powiedział prezes GRI Tim Mohin.

Cyfrowy zastrzyk

Potencjalne zmiany w standardach raportowania stanowią okazję do wsparcia ich rozwiązaniami cyfrowymi. Oprogramowanie firm trzecich mogłoby przyspieszyć raportowanie w firmach według prof. Ioannis Ioannou, profesora nadzwyczajnego w katedrze strategii i przedsiębiorczości w London Business School. „Wiele firm narzeka na wysokie koszty raportowania ESG oraz, że zajmuje dużo czasu i że nie do końca widzą cel takich działań”, wyjaśnia profesor. „Powstające oprogramowanie będzie potrafiło tworzyć raporty używając różnych standardów raportowania w o wiele krótszym czasie. Wykorzystanie zasobów, zarówno finansowych jak i czasowych, drastycznie się zmniejszy – rozwiąże to największy problem firm związany z raportowaniem.”

Nowe kopalnie złota: dane publiczne

Równocześnie, stale powiększająca się skarbnica publicznie dostępnych danych będzie wsparciem dla rozwoju raportowania w firmach. Przekopując dziesiątki tysięcy artykułów prasowych, raportów organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czasopism branżowych i postów w mediach społecznościowych dziennie i używając maszyn uczących się do wyciągnięcia użytecznych wniosków z uzbieranych materiałów, oprogramowanie z firm trzecich wyciąga obiektywne wnioski, które będą mogły wzbogacić firmowe raporty.

Ponadto, ujawniając informacje o zachowaniu firm, technologie te mogą doprowadzić do odpływu kapitału od najbardziej szkodzących firm – nieuniknionego procesu przy przejściu do bardziej zrównoważonego modelu ekonomii.

Skok w przyszłość

Internet rzeczy obiecuje zbierać więcej danych niż może zostać wykorzystane w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Technologia blockchain, a szczególnie jej następna wersja – the Lightning Network, która działa jako dodatek do blockchain umożliwiający szybsze transfery dzięki użyciu dwukierunkowych kanałów – pomoże konsumentom zidentyfikować pojedyncze elementy, które składają się na ich produkt.

Mimo, że umiejętność mierzenia i raportowania zrównoważonego rozwoju jest cały czas w trakcie rozwoju, istnieją już narzędzia technologiczne, które wspomagają te procesy i mogą być w dalszym ciągu dostosowywane, pozostawiając menedżerom zrównoważonego rozwoju więcej czasu, aby mogli bardziej skupić się na strategii i wdrożeniu, a mniej na raportowaniu i sprawdzaniu danych.

Pobierz cały artykuł poniżej i dowiedz się więcej o wpływie technologii na dążenia firm do zrównoważonego rozwoju.

Dokument

Sustainability: Technology enabled
Sustainability: Technology enabled