Zrównoważony rozwój: czas podjąć kolejne kroki

Chcąc zwrócić uwagę na jeden z najważniejszych światowych problemów, Mazars podjął współpracę z Economist Intelligence Unit aby przeanalizować związek między zrównoważonym rozwojem, a regulowaniem go przepisami prawnymi. Wynikiem tej analizy jest artykuł, który bada sposoby mierzenia i pobudzania trwałego rozwoju oraz zróżnicowanie zrównoważonych praktyk stosowanych w różnych krajach.

Zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa i inwestorów diametralnie zmieniło się odkąd zagadnienie to zostało po raz pierwszy wprowadzone do CSR w latach 60. Nie jest ono już tylko podsumowaniem społecznych i etycznych działań firmy załączanym do corocznych raportów dla inwestorów, ale stało się wręcz nierozerwalnym elementem strategii wielu firm.

Wymagania społeczno-biznesowe dotyczące zrównoważonego rozwoju nie są uregulowane żadnym międzynarodowym porozumieniem. Na szczeblu regionalnym, Unia Europejska (UE) wprowadziła ustandaryzowane zasady zrównoważonej sprawozdawczości, wdrożone przez Dyrektywę 2014/95/EU. Niemniej jednak, do włączenia CSR do działań bieżących, spółki w większości motywuje globalizacja łańcucha dostaw i naciski ze strony inwestorów, udziałowców, organizacji pozarządowych i społeczeństwa, którzy oczekują od firm informacji o ryzykach środowiskowych i społecznych. W wyniku tego, powstały znaczne różnice między Stanami Zjednoczonymi, Europą i Azją w sposobie planowania oraz tworzenia programów i ustawodawstwa, które dąży do trwałego rozwoju.

Europa – pieniądze otwierają drzwi

W styczniu 2018 roku, Komisja Europejska (KE) ogłosiła plany uczynienia zrównoważonego rozwoju jednym z filarów europejskiego systemu finansowego. KE zasugerowała stworzenie systemu klasyfikacji, który oceniłby jakie praktyki mogą być uznane za zrównoważone i wprowadzenie metod, które narzucą spółkom standardy sprawozdawczości i obowiązki dla zarządzających aktywami względem inwestorów.

Większość z propozycji Komisji została już wdrożona. Pozostałe ustawodawstwo unijne powinno zostać wprowadzone przed końcem 2019 roku, aby zmusić branżę finansową do wpłacania 180 miliardów euro rocznie potrzebnych do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

Chiny – zrównoważony rozwój dodaje wartości ekonomicznej

Szybki rozwój ekonomiczny spowodował w Chinach jedne z najpoważniejszych problemów ekologicznych na świecie. Mimo, że wysokich kosztów inwestycyjnych, Chiny rozpatrują zrównoważony rozwój jako szansę dla swoich firm na stworzenie innowacyjnych technologii, które pozwolą Chinom oferować więcej dóbr eksportowych wysokiej jakości. Jasnym jest, że kraj spodziewa się zwrotu z inwestycji. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Chiny chciałyby zostać światowym liderem technologii ekologicznych.

Jednakże, Chiny zmagają się w międzyczasie z naciskami ekonomicznymi i społecznymi, które nawarstwiły się przy zawrotnym tempie rozwoju. Brak zainteresowania tymi problemami mógłby kosztować Państwo Środka utratę reputacji i spowolnienie wzrostu oraz mieć ogromne koszty finansowe.

USA – Zbuntowane stany i rynek

Prezydent Donald Trump bardzo wyraźnie zaznacza, że nie jest zwolennikiem inicjatyw związanych ze zmianami klimatycznymi. Jednak nie wszyscy są z nim zgodni. Tym samym, w czerwcu 2018 roku Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił jego plany potężnych cięć budżetowych w sektorze energii odnawialnej, a poszczególne stany przygotowują własne projekty, które nie będą potrzebowały wsparcia władz federalnych.

Poszczególne stany jeszcze bardziej naciskają na odejście od węgla. Kalifornia wyznaczyła ambitne cele dotyczące czystej energii. Inne stany uciskają zanieczyszczający przemysł, promują elektryczne pojazdy i ustalają maksymalne poziomy zanieczyszczenia. Nawet w stanach, które nie są ekologicznie proaktywne, siły rynku robią to za nie. Konsumenci domagają się zmian, a przedsiębiorstwa zmuszone są im odpowiedzieć.

Wspólny cel

Przy wprowadzaniu regulacji, firmy zdały sobie sprawę, że zrównoważone podejście przynosi wiele zalet: ich działania bieżące, wzbogacone zarządzanie ryzykiem, trwalsze relacje z akcjonariuszami, oszczędności, budowanie wartości i lepsze pozycjonowanie rynkowe.

Coraz bardziej widać, że ulepszając istniejące standardy i praktyki stosowane dobrowolnie, przedsiębiorstwa, społeczeństwo i władza może razem tworzyć zrównoważoną przyszłość. Ustawodawstwo gra swoją rolę, ale jego rolą mogłoby być zachęcanie, a nie karanie.

Pobierz pełny artykuł poniżej i dowiedz się jakie skutki może mieć prawne regulowanie zrównoważonego rozwoju w różnych miejscach na świecie.

Dokument

Sustainability: Moving the conversation forward
Sustainability: Moving the conversation forward