Technologia i zrównoważony rozwój: 5 innowacji, które ukształtują przyszłość

Od firm wymaga się coraz więcej przejrzystości i odpowiedzialności za ich działalność środowiskową, społeczną i polityczną. W związku z tym, firmy spędzają coraz więcej czasu i wkładają coraz więcej wysiłku w przekazywanie interesariuszom wiarygodnych i istotnych danych niefinansowych. Rozwiązania cyfrowe mogą im w tym pomóc.

Od dekad firmy próbują jak najlepiej wykorzystywać innowacje technologiczne, aby zoptymalizować swoje osiągi. Ale jak najlepiej wykorzystać rewolucję cyfrową by zachęcać do praktyk prowadzących do zrównoważonego rozwoju?  W ramach działalności związanej z ESG, spółki zaczynają odkrywać potencjał i możliwości szybkiego rozwoju, które daje technologia.

Oto 5 innowacji technologicznych, które przyspieszają, systematyzują i wspierają zrównoważony rozwój we współczesnym świecie biznesowym:

Blockchain

Ta szeroko komentowana technologia ma już na koncie sukcesy w sektorach takich jak energia czy usługi finansowe, gdzie pozwoliła na naprawę starych systemów i położyła nacisk na bezpieczeństwo danych konsumentów. Blockchain jest też przełomem dla łańcucha dostaw, ponieważ pozwala na zachowanie większej przejrzystości i wydajności. Obecnie, zarządzanie łańcuchami dostaw jest niesamowicie skomplikowane i nieintuicyjne. Blockchain pozwala firmom i konsumentom w sposób bezpieczny i transparentny śledzić transakcje, co pozwala na upewnienie się czy dostawcy spełniają kryteria takie jak zarządzanie wpływem na środowisko lub stosowanie zrównoważonej produkcji.

Eksploracja danych

Znajomość zagrożeń i możliwości ESG jest bardzo ważna, szczególnie gdy tych danych zaczynają obowiązkowo wymagać zarówno ustawodawcy jak i interesariusze. Brak homogenicznych, wysokiej jakości danych przy jednoczesnym nieustannym wzroście ich ilości jest ogromnym wyzwaniem dla firm, które chcą ocenić swoją pozycję pod względem ESG. Rozwój zaawansowanych narzędzi do eksploracji danych, takich jak maszyn uczących się czy optycznego rozpoznawania znaków, pomoże uzyskać dostęp do informacji, które do tej pory nie były przyjazne dla użytkowników. Dzięki temu, wszystkie strony będą mogły szybciej i wydajniej rozwijać swoją działalność.

Sztuczna inteligencja (SI)

Sztuczna inteligencja to nie tylko przewidywanie i modelowanie inicjatyw zrównoważonego rozwoju – pozwala ona także na udoskonalanie raportów ESG. Podczas gdy informacje o zrównoważonym rozwoju zalewają rynek, SI pozwala firmie przesiewać te ogromne zbiory danych w nieporównywalnej szybkości. Wraz z rosnącym zrozumieniem i popytem na dane ESG, wzrasta potrzeba wykonywania przez sztuczną inteligencję analiz masowej ilości cząstkowych danych, co pozwala na wyznaczenie nowych kierunków rozwoju firm.

Internet rzeczy (Internet of Things)

Internet rzeczy jest jedną z technologii, która niesie ze sobą największe zmiany dla światowej ekonomii na przestrzeni następnych dekad. Projekty, które wykorzystują potencjał Internetu rzeczy mogą pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) wyznaczonych przez ONZ, dzięki ich globalnemu zasięgowi i połączeniu ludzi z przedmiotami, wcześniej niemożliwemu do zrealizowania. Dzięki temu w krajach mniej rozwiniętych poziom życia mieszkańców będzie wzrastał, wykorzystując przy tym zrównoważony rozwój – od inteligentnych miast po czystą energię – właśnie tutaj kryją się największe możliwości dla firm, które chcą pomóc w realizacji CZR na świecie.

Analityka predyktywna

Ogromne tempo w jakim będą produkowane i analizowane dane w niedalekiej przyszłości oznacza potrzebę stworzenia narzędzi i systemów wsparcia o większych możliwościach, które będą pozwalały firmom na budowę lub ustrukturyzowanie strategii rozwiązywania problemów ESG. Zgromadzenie tych danych w jednym systemie w celu uchwycenia cennych informacji dla strategii biznesowej firmy i zrównoważonego rozwoju jest niezbędne by następnie móc je przekazać interesariuszom. Technologie analityki predyktywnej potrafią zidentyfikować problemy ESG, oflagować ryzyka oraz oszacować poziom wydajności zrównoważonego rozwoju firmy względem konkurencji.

W dzisiejszym świecie ilość danych dotyczących ESG i zrównoważonego rozwoju jest ogromna. Postępy w technologii pozwolą firmom na agregację i analizę tych informacji na poziomie wcześniej niemożliwym do osiągnięcia. Wyzwaniem dla firm jest teraz jak najlepsze zrozumienie i wykorzystanie tych technologii w celu pozyskania strategicznych i cennych informacji, które mogą zaowocować długofalowym i zrównoważonym rozwojem.