Przywództwo w obszarze zrównoważonego biznesu - ankieta

Mazars po raz kolejny podjął współpracę z Board Agenda, aby razem z INSEAD przeprowadzić tegoroczne badanie wśród zarządów przedsiębiorstw i przedstawić raport zatytułowany „Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju korporacyjnego”.

Czy zarządy poświęcają wystarczająco dużo uwagi kwestiom zrównoważonego rozwoju?

Celem badania jest zrozumienie tego, jaką wagę zarządy nadają zagadnieniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób ich zdaniem wpływa on na ich firmę i jakie działania są podejmowane, aby jeszcze bardziej uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w ich działalności.

"Zrównoważony rozwój powinien obecnie stać się istotnym punktem obrad zarządów w całej Europie, zwłaszcza w kontekście ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonych finansów i nacisku położonego na zrównoważony rozwój w nowym brytyjskim kodeksie ładu korporacyjnego. Szczególne uwzględnienie zrównoważonego rozwoju ma sens pod względem biznesowym, gdyż pozwoli spełnić oczekiwania pracowników i klientów oraz uniknąć kosztownych wyzwań regulacyjnych. Stosowanie takich praktyk pozwala także przedsiębiorstwom w jak najlepszy sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa."

Anthony Carey, Partner i Kierownik Działu ds. Zarządów, Mazars

"Bardzo niewiele zarządów odrzuca obecnie zrównoważony rozwój, ale zintegrowanie go z ładem korporacyjnym i strategią biznesową nadal stanowi wyzwanie dla wielu firm."

Ron Soonieus, Executive-in-Residence, Centrum Ładu Korporacyjnego INSEAD

Weź udział w badaniu „Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju korporacyjnego” i wyraź swoją opinię na ten ważny temat.

Wyniki badania będą dostępne online w raporcie, który zostanie opublikowany w listopadzie 2018 roku.

Przeczytaj raport Mazars i Board Agenda 2017 we współpracy z INSEAD: Przywództwo w kulturze korporacyjnej.