Przywództwo w kulturze korporacyjnej: badanie i raport 2017

Kultura korporacyjna jest szeroko dyskutowanym tematem w świecie biznesu. Mówi się o niej zarówno jako o przyczynie sukcesu, jak i porażki. Są dowody na to, że styl zarządzania ma wpływ na całą kulturę korporacyjną – ale co to właściwie znaczy? Jakie działania podejmują zarządy i zespoły kierownicze w dziedzinie kultury korporacyjnej i jak bardzo są zorientowane w “faktycznej sytuacji” w ich spółkach i organizacjach?

Mazars i magazyn Board Agenda we współpracy z INSEAD prowadzą ankietę na temat stanu kultury korporacyjnej w największych europejskich spółkach oraz roli zarządów.

W ramach globalnej inicjatywy Mazars’ Business. For Good® chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o stanie kultury korporacyjnej w wiodących europejskich spółkach i roli zarządu. To badanie pozwoli ocenić, jak zarządy i kadra zarządzająca w całej Europie radzą sobie z tym istotnym czynnikiem sukcesu – w podziale na branże, rodzaj spółki i kraj.

Raport, który ma się ukazać we wrześniu, przedstawi istotne spostrzeżenia na temat kształtowania kultury korporacyjnej przez zespoły zarządzające w europejskich przedsiębiorstwach.

Jeżeli zasiadają Państwo w zarządzie spółki giełdowej lub dużej spółki prywatnej i mogą poświęcić niecałe dziesięć minut na udział w badaniu, prosimy o wypełnienie tej ankiety.

Corporate Culture banner

Dziękujemy za czas poświęcony na udział w naszym badaniu. Raport będzie dostępny online we wrześniu 2017 roku. Prosimy śledzić tę stronę w celu uzyskania najnowszych informacji.