Przyszłość usług finansowych: przeobrażenie branży

Mazars we współpracy z Economist Intelligence Unit opracował serię artykułów na temat wyzwań, przed którymi stoi obecnie sektor usług finansowych. Ich treść koncentruje się wokół transformacji sektora i wizji jego przyszłości z trzech różnych perspektyw: technologicznej, prawnej oraz z perspektywy zmiany modelu biznesowego.

Treści powstały z myślą o osobach zarządzających instytucjami finansowymi. Autorzy artykułów analizują związek pomiędzy przełomowymi zmianami technologicznymi i ich wpływem na otoczenie prawne oraz reakcję instytucji finansowych. Ponadto zastanawiają się, w jaki sposób zmiany regulacyjne wymusiły na firmach z sektora usług finansowych adaptację a nawet stworzenie nowych modeli operacyjnych uwzględniających nowe technologie, aby sprostać wymogom prawnym i dalszemu wpływowi na łańcuchy wartości tych firm.

Zapraszamy do odwiedzenia mikrostrony www.eiuperspectives.economist.com po więcej informacji.

Temat # 1: Transformacja Technologiczna

Małżeństwo high tech i high finance

Granice pomiędzy usługami finansowymi i technologią coraz bardziej się zacierają. W najbliższych latach następujące zmiany technologiczne wywrą wpływ na usługi finansowe:

  • Biometryka
  • Blockchain
  • Inteligentne przetwarzanie danych (Cognitive computing)
  • Open banking

  

Temat #2 : Transformacja regulacyjna

Reforma regulacyjna w niepewnych czasach - bez odpoczynku dla zmęczonych

Pomimo “zmęczenia reformami” oraz obniżeniem marż, firmy świadczące usługi finansowe borykają się z niekończącą się falą reform regulacyjnych. Niektórzy zmuszeni są wykonać zwrot w kierunku rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów.

Czy dziesięć lat po globalnym kryzysie finansowym decydenci i organy regulacyjne zaczynają być zmęczone narzucaniem pozornie nieskończonej ilości nowych przepisów dotyczących firm świadczących usługi finansowe?

             

Temat #3 : Transformacja modelu biznesowego

Tworzenie wzorców zmian - Innowacje modelu biznesowego w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i zarządzaniu aktywami

Wydaje się, że pojawiają się nowe modele pośrednictwa finansowego, które mogą spowodować rozpad lub podział usług finansowych znanych do tej pory klientom.

Wraz z nowymi graczami na rynku, pojawiać się będą nowe modele biznesowe. W pierwszych dwóch artykułach z tej serii skupiliśmy się na tym, jak zmiany technologii i zmiany regulacyjne przekształcają usługi finansowe. W tym artykule zwrócimy uwagę na sposób powstawania nowych modeli biznesowych.

   

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowych, zachęcamy do odwiedzenia bloga Mazars.

Dokumenty

Transforming FS_Article 1_Technology
Transforming FS_​Article 1_​Technology
Transforming FS_Article 2_Regulation
Transforming FS_​Article 2_​Regulation
Transforming FS_Article 3_business models
Transforming FS_​Article 3_​business models