Mazars sponsorem Forum Bankowego 2016

Forum Bankowe jest jedną z najważniejszych dorocznych konferencji środowiska bankowego, poświęconą omówieniu bieżącej sytuacji w sektorze bankowym, perspektywom rozwoju oraz wyzwaniom stojącym przed środowiskiem finansowym. Tegoroczna edycja odbędzie się 9 marca 2016 r. w Warszawie pod hasłem przewodnim „Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju”.

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze aktualne problemy i wyzwania stojące przed tym sektorem gospodarki w najbliższych latach. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli władz państwowych, środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej. Organizatorem Forum Bankowego jest Związek Banków Polskich, 

Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP.

Temat przewodni tegorocznej edycji spotkania to Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego
  2. Możliwości rozwoju bankowości korporacyjnej, nowe trendy na rynku
  3. Nowe krajowe projekty infrastrukturalne  oraz cyberbezpieczeństwo w bankach.

  

Dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest bezpłatny.

Pozostałe osoby zainteresowane udziałem w Forum Bankowym 2016 proszone są o kontakt z działem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.