Mazars ogłasza wzrost przychodów o 12,8% i przyspiesza tempo rozwoju międzynarodowego

Międzynarodowa, zintegrowana firma audytorsko-doradcza Mazars kontynuuje swój wzrost. Na początku stycznia do grupy Mazars dołączyły biura w dwóch nowych krajach - Kolumbii i Ugandzie. Obecnie grupa prowadzi działalność w 86 krajach i terytoriach zależnych. Grupa zamierza osiągnąć przychody w wysokości ponad 2 miliardów euro do roku 2020 w stosunku do 1,5 miliarda euro obecnie.

Mazars, międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizująca się w audycie, doradztwie, księgowości, podatkach i usługach prawnych poinformowała, że w roku finansowym 2016-2017[1] osiągnęła  przychody w wysokości 1,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 12,8%[2] względem zeszłego roku. Ten wzrost odzwierciedla 5,5% wzrost organiczny i 7,0% wzrost zewnętrzny. Na tak dobry wynik grupy złozył się m.in. efekt integracji chińskiej firmy ZhongShen ZhongHuan, która miała miejsce pod koniec 2015 roku. W ciągu roku 2016-2017 grupa rozszerzyła działalność o nowe kraje, takie jak Bułgaria, Cypr, Kosowo, Mozambik i Tanzania. Wzmocniła również swoją obecność w Szwecji.

W ciągu ostatnich 4 lat przychody grupy wzrosły w sumie o 45%. Międzynarodowy rozwój grupy znacznie przyczynił się do tego wzrostu. Potwierdza to fakt, że przychody grupy poza Europą wzrosły z 27% w roku finansowym 2012-2013 i wynoszą obecnie 34% całkowitych przychodów grupy. Stało się tak dzięki  znacznemu wzmocnieniu obecności Mazars  w Afryce, Ameryce Północnej i Azji. 

Od niedawna Mazars w Chinach zalicza się do 10 największych firm w sektorze audytu i doradztwa. Zrobienie takiego dużego kroku na przód stało się możliwe dzięki umowie o partnerstwie podpisanej w sierpniu zeszłego roku między Zhongshan Yataï i firmą Zhongshen Zhonghuan, która dołączyła do grupy w grudniu 2015 roku.  

1) Okres obrotowy zakończony 31 sierpnia.

2) Z wyłączeniem skutków różnic kursowych -1,6%

Pełny tekst do pobrania poniżej.

Dokument

Mazars Group - Komunikat prasowy - Luty 2018
Mazars Group - Komunikat prasowy - Luty 2018