Doradztwo transakcyjne w regionie CEE w 2018 r.

Rok 2018 był bardzo owocny dla wszystkich zespołów Doradztwa Transakcyjnego Mazars z Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizujących się głównie w finansowym i podatkowym due diligence, wycenie spółek i finansach korporacyjnych.

Zaufanie naszych klientów pozwoliło nam uplasować się wśród pięciu najlepszych doradców w Mergermarket CEE Accountants League Table pod względem liczby zrealizowanych transakcji.

Niniejszy dokument przedstawia wybrane transakcje, w których doradzali nasi specjaliści w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

POBIERZ

Odnosząc się do profilu działalności naszych klientów a także głównych zaobserwowanych trendów geograficznych i sektorowych dotyczących fuzji i przejęć, istnieje kilka czynników, które miały bezpośredni wpływ na naszą działalność transakcyjną.

APETYT NA INWESTYCJE W REGIONIE CEE PRZEZ FIRMY Z EUROPY ZACHODNIEJ, USA I CHIN

Dzięki dobrze wykształconej i wykwalifikowanej sile roboczej, poziomowi płac, który pozostaje konkurencyjny oraz rosnącemu popytowi konsumpcyjnemu na rynku lokalnym, Europa Środkowo-Wschodnia wraz z regionem Azji i Pacyfiku jest najszybciej rozwijającym się regionem na świecie.

Austria nadal pozostaje ważnym przyczółkiem dla całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia: byłe kraje komunistyczne, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. oferują generalnie większe możliwości rozwoju niż Europa Zachodnia, połączone z korzyściami i ochroną płynącą z członkostwa w Unii Europejskiej. 

Zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa są zainteresowane dynamicznymi celami dla Europy Środkowo-Wschodniej działającymi w takich sektorach jak motoryzacja, produkcja, usługi finansowe, opieka zdrowotna i farmaceutyka, przemysł lotniczy i obronny czy hotelarstwo i rekreacja. Kraje z regionu bałkańskiego spoza Unii Europejskiej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia) również przyciągają coraz większą uwagę międzynarodowych inwestorów. Jeśli chodzi zaś o Rosję i Ukrainę - kraje te zaczynają wychodzić z recesji, co stwarza obiecujące perspektywy inwestycyjne, zwłaszcza w sektorach ropy naftowej i gazu, energetyki, rolnictwa i IT.

WZROST INWESTYCJI NA NIEPUBLICZNYM RYNKU KAPITAŁOWYM W REGIONIE CEE

Prywatne fundusze inwestycyjne są przyciągane do atrakcyjnego rozwoju gospodarczego regionu CEE, zwiększając wydatki konsumpcyjne i możliwości inwestycyjne o wysokim wzroście. W regionie CEE, w Wiedniu, Warszawie, Pradze i Budapeszcie koncentruje się większość prywatnych funduszy inwestycyjnych aktywnych regionalnie. Pewna liczba międzynarodowych funduszy pokrywa działalność CEE z Europy Zachodniej (Londyn, Luksemburg), inwestując w regionie z paneuropejskiego lub globalnego funduszu.

ROSNĄCA LICZBA FIRM Z CEE INWESTUJĄCA POZA REGIONEM

Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej, które są "ukrytymi europejskimi czempionami" w swoich sektorach wyraża apetyt na zewnętrzny rozwój w Europie Zachodniej, Azji czy Afryce. Mazars należy do nielicznych globalnych doradców, będących w stanie podążać za tymi firmami z regionu CEE na całym świecie.

Obserwując już teraz pokaźny rozwój działalności związanej z fuzjami i przejęciami w 2019 r., spodziewamy się, że Europa Środkowo-Wschodnia umocni swoją pozycję jako kluczowy cel dla międzynarodowych inwestorów w ciągu roku, wraz z rozwojem kilku sektorów, takich jak e-biznes.

Dokument

CEE Deal Advisory Highlights 2018
CEE Deal Advisory Highlights 2018