W cenie jest dostęp klientów do szybkiej informacji

Informacja biznesowa i możliwość szybkiego dostarczenia jej w atrakcyjnej cenie determinują rozwój branży outsourcingowej. Aby sprostać temu wyzwaniu, outsourcerzy inwestują w nowoczesne narzędzia technologiczne.

Elektroniczny obieg dokumentów staje się standardem, a ustawianie procesów u klientów jest podporządkowane rygorom aplikacji, na których obie strony pracują. Wszystko służy jednemu celowi – dostarczeniu szybkiej, prawidłowej i rzetelnej informacji. To, według nas, pierwszy wyraźnie widoczny trend.

W naszej branży technologia staje się mocnym argumentem konkurencyjnym – to drugi trend. W usługach księgowych i kadrowo‑płacowych, w których się specjalizujemy, technologia skraca czas potrzebny na wykonanie poszczególnych czynności, poprawia jakość i efektywność pracy, eliminuje pracę manualną, błędy ludzkie, a także papier. Stopień zaawansowania technologicznego to również kwestie bezpieczeństwa, bo procesy coraz częściej odbywają się w chmurze, dlatego dane klientów są szyfrowane, a outsourcerzy sami muszą korzystać z profesjonalnej ochrony przetwarzanych informacji. Od digitalizacji nie ma ucieczki, musimy więc trzymać rękę na pulsie i wdrażać takie narzędzia, dzięki którym jeszcze sprawniej będziemy mogli wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Outsourcerzy w skali mikro będą mieć z tym coraz większe trudności, bo oprogramowanie, aktualizacje czy bezpieczeństwo sporo kosztują. Właśnie z tych powodów będzie zauważalne kolejne zjawisko – konsolidacja branży.

Autor: Monika Nowecka

Pełna treść artykułu dostępna jest w HBRP Nr 164 (październik 2016)