Banki centralne planują radykalne zmiany regulacyjne w związku z kryzysem klimatycznym – banki komercyjne muszą się przygotować

Około 70% banków centralnych i organów regulacyjnych postrzega zmianę klimatu jako główne zagrożenie dla stabilności finansowej. Już wkrótce uwzględnianie czynników klimatycznych w testach warunków skrajnych będzie obowiązkową praktyką.

Firma Mazars we współpracy z OMFIF (niezależny think tank zajmujący się bankowością centralną, polityką gospodarczą i inwestycjami publicznymi) opublikowały raport „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: rola regulacji i nadzoru bankowego”.

Raport powstał na podstawie kompleksowych badań i ankiet przeprowadzonych pośród 33 banków centralnych i organów regulacyjnych, reprezentujących gospodarki tworzące 77% globalnego PKB.

Około 70% banków centralnych i organów regulacyjnych postrzega zmianę klimatu jako główne zagrożenie dla stabilności finansowej. Już wkrótce uwzględnianie czynników klimatycznych w testach warunków skrajnych będzie obowiązkową praktyką.

Międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Mazars, we współpracy z OMFIF (niezależny think tank zajmujący się bankowością centralną, polityką gospodarczą i inwestycjami publicznymi) opublikowały raport „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: rola regulacji i nadzoru bankowego”.

Raport powstał na podstawie kompleksowych badań i ankiet przeprowadzonych pośród 33 banków centralnych i organów regulacyjnych, reprezentujących gospodarki tworzące 77% globalnego PKB.

Zagrożenie dla stabilności

Zgodnie z raportem, większość respondentów (70%) uważa zmianę klimatu za główne zagrożenie dla stabilności finansowej, poprzez możliwe nagłe zmiany wycen aktywów i zniszczenie infrastruktury ekonomicznej. 

Więcej testów warunków skrajnych

Uwzględnianie zagadnień klimatycznych w testach warunków skrajnych jest wciąż na wczesnym etapie wdrożenia, a obecnie tylko niewielka część (15%) respondentów włącza je do rutynowych testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje finansowe. Wkrótce ma się to zmienić, ponieważ prawie 80% respondentów twierdzi, że zamierza przeprowadzić takie wdrożenie w przyszłości.

Więcej ujawnień związanych z klimatem

Chociaż banki centralne i organy regulacyjne zazwyczaj nie mogą nakazać określonych dodatkowych ujawnień w raportach banków komercyjnych, mogą na nie wpłynąć poprzez swoje rekomendacje. 

Od 2015 r. istnieje standard ujawnień związanych z globalnym ociepleniem opracowany przez TCFD (grupę zadaniową ds. ujawnień informacji finansowych związanych z klimatem, powołaną przez grupę G20). Zalecane ujawnienia obejmują m.in. takie obszary, jak sposób oceny i zarządzania ryzykiem klimatycznych, integracja ryzyk klimatycznych w zarządzaniu, czy wskaźniki emisji CO2. Ujawnienia te nie są obowiązkowe, ale ich znaczenie na globalnym rynku rośnie.

Promowanie zielonego finansowania

Naturalnym oczekiwaniem względem banków centralnych i organów regulacyjnych jest regulowanie alokacji finansowania tzw. zielonych projektów o charakterze proekologicznym, kosztem tzw. brązowych projektów, znacząco obciążających środowisko naturalne, poprzez odpowiedni system limitów lub progów alokacji. Pierwszym wyzwaniem z którym mierzą się już niektóre instytucje regulacyjne, jest jednak zdefiniowanie, który projekt jest projektem zielonym, a który brązowym. 

Polskie banki zaczynają promować się jako instytucje proekologiczne, finansujące zielone branże i projekty, a ograniczające finansowanie sektorów energii wysokoemisyjnej. Niektóre banki wręcz zapowiedziały całkowite wycofanie się z finansowania energetyki węglowej w kilkuletniej perspektywie.

Wsparcie Mazars 

Mazars, jako globalna firma, której strategia opiera się na doradztwie dla instytucji finansowych, powołał dedykowany zespół specjalistów, którzy wspierają sektor finansowy w reagowaniu na oczekiwania regulacyjne w obszarze zmian klimatycznych oraz w przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Opracowaliśmy zestaw narzędzi do wdrażania ramowych rozwiązań zwiększających wkład sektora finansowego w realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przykłady ramowych rozwiązań obejmują zasady dotyczące odpowiedzialnej bankowości oraz zasady dotyczące zielonych inwestycji w ramach inicjatywy „Belt and Road”. 

Artykuł opublikowany w Miesięczniku Bank 2020/03 oraz na portalu AleBank.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

Powiązane strony

Tackling climate change

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: Raport

Mazars wraz z Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) z dumą przedstawiają wspólny globalny raport dającego unikalny wgląd zarówno w obecne jak i w nadchodzące zmiany w regulacjach finansowych, mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jakiego rodzaju zmiany wprowadzane są do przepisów w jurysdykcjach na całym świecie w celu oceny i kontroli ryzyka klimatycznego? W jaki sposób można rozwijać te działania w przyszłości? Odpowiedzi dostarcza nasz ostatnie raport. Znajdą tu Państwo również odpowiedź, jak przygotować się na radykalne zmiany regulacyjne.

Banking 1 1600 per 500px.jpg

Bankowość

Sektor bankowy przechodzi obecnie jedne z najważniejszych zmian w swojej historii. Ostatnie wydarzenia stwarzają warunki rynkowe, w których instytucje finansowe będą musiały skupić się zarówno na podstawowym zarządzaniu bilansem, jak i innowacyjnym podejściu do pozyskiwania finansowania i zapewnieniu rentowności. Już skomplikowane otoczenie regulacyjne prawie na pewno stanie się bardziej wymagającym wobec uczestników rynku.