Artykuły i opinie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i komentarzami publikowanymi przez naszych ekspertów.

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców.

Dwa razy większe wsparcie na innowacje

Od 1 stycznia prawie dwukrotnie wzrośnie wysokość ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W praktyce oznacza to, że niemal 10 proc. wydatków na te cele wróci do podatnika w formie mniejszego podatku lub gotówki.

Zmiany w cenach transferowych od 2017 roku

Nowelizacja regulacji dotyczących cen transferowych jest wynikiem prac toczących się w ramach inicjatywy OECD. Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie wprowadza zasady tam wypracowane. W niedalekiej przyszłości staną się one standardem w państwach starego kontynentu. Chociaż idea cen transferowych, w tym jej główny element stanowiący o zasadzie pełnej konkurencji (ang. arm’s length principle), pozostanie bez zmian, to nowelizację z pewnością można nazwać rewolucją.

Centra usług wspólnych szansą na długotrwały rozwój miast i regionów

W ostatnich latach znaczna część międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstw odnotowała silny spadek popytu na swoje usługi, co zmobilizowało je do poszukiwania możliwości podniesienia efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów stałych. Jedną z metod osiągania długookresowych oszczędności stały się centra usług wspólnych.

Automatyzacja i nowe technologie – nowa jakość w outsourcing płac i kadr

Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego stają się coraz bardziej atrakcyjne dzięki rosnącej świadomości przedsiębiorców o korzyściach płynących z wyboru takiego modelu współpracy, ale też wartości dodanej wynikającej z pozyskania dostępu do nowoczesnych technologii, jakimi są e-portale pracownicze, oferowanych przez profesjonalnych outsourcerów. Te usługi są skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Dlaczego? Bo dla nich inwestycje w celu opracowania nowoczesnych metod zarządzania obszarami płacowo-kadrowymi nie mają ekonomicznego uzasadnienia - po prostu się nie opłacają.

Share