Legal and privacy

Odwiedzasz stronę Mazars - Mazars - Polska. Więcej informacji o Grupie Mazars można uzyskać odwiedzając stronę www.mazars.com

Zastrzeżenie praw autorskich

Prawa autorskie do całej zawartości portalu posiada Grupa Mazars i Mazars Polska.

Ogólne warunki korzystania

Serwis ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego. Rozprowadzanie lub reprodukowanie całej lub części jego zawartości do innych celów, w jakiejkolwiek formie, jest surowo wzbronione. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie stanowić naruszenie praw autorskich i może spowodować wszczęcie postępowania cywilnego lub sądowego przeciwko odpowiedzialnej za to osobie lub podmiotowi.
Informacje dostępne na tej witrynie nie są objęte umową i mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia. Usługi wymienione w portalu mogą mieć inną formę niż podana lub być niedostępne poza następującym krajem: Polska. Niniejsza witryna w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako serwis doradczy lub konsultingowy.
Mazars nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z witryny. Hiperłącza prowadzą do zarządzanych przez osoby trzecie stron będących poza kontrolą Mazars.
Mazars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Poufność

Do informacji o kliencie przesyłanych poprzez stronę Mazars Polska dostęp mają wyłącznie pracownicy firmy.
Zgodnie z prawem francuskim (ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce i wolności), każdy posiada prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i usuwania. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres podany poniżej.
Wydział zarządzania danymi
Division de traitement des données
Mazars – Département Marketing et Communication Groupe
Exaltis - 61 rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense cedex - France
Tel.: +33 (0) 1 49 97 60 00
Faks.: +33 (0) 1 49 97 60 01

Redaktor

Redaktorem naczelnym tego portalu jest partner zarządzający Mazars - Polska:
Michel Kiviatkowski
Mazars
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
 

Dane spółek wchodzących w skład grupy Mazars w Polsce:

Mazars Audyt Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

KRS: 0000086577
Regon: 011110970
NIP: 526-021-54-09,
Kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 186

Zarząd:
Olivier DEGAND, Monika KACZOREK, Bogusław LASKOWSKI, Jarosław BOCHENEK

Mazars Polska Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

KRS: 0000083094
Regon: 010381827
NIP: 526-00-19-051
Kapitał zakładowy: 237 000,00 PLN

Zarząd:
Michel KIVIATKOWSKI, Monika NOWECKA

Share