Wyniki badania

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami badań przeprowadzonych przez Mazars.

Ankieta: Zarządzanie ryzykiem w erze cyfryzacji

Rok 2016 był kolejnym szczególnym rokiem dla przemysłu e-commerce na świecie, w którym kwota ze sprzedaży online wyniosła 2.671 miliardów dolarów. Niezaprzeczalną zaletą przemysłu e-commerce jest jego potencjał konkurencyjny oraz to, że oferuje znacznie więcej możliwości dla handlu, ale czy znane są także RYZYKA związane z tą dziedziną? W jaki sposób radzą sobie z nimi przedsiębiorstwa?

Komunikacja finansowa grup ubezpieczeniowych: nacisk na Solvency II

Przez lata komunikacja finansowa stała się ważnym aspektem promowania działań dużych grup ubezpieczeniowych. Staje się ona szczególnie istotna w tym roku, wraz z opublikowaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady „Solvency II” (Wypłacalność II), która wprowadza szeroko zakrojone zmiany dotyczące wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem. W tym kontekście, przyjrzeliśmy się informacjom zawartym w dyrektywie Solvency II, głównym aspekcie komunikacji finansowej w 2015 roku.

Wyzwania mediów: mobilność i wieloekranowość

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przemysł medialny doświadczył rewolucyjnych zmian - w szczególności zmieniły się zachowania konsumentów, doszło do zwiększenia globalnej łączności internetowej, rozwoju telefonii komórkowej, popularyzacji tabletów oraz zwiększenia ilości treści produkowanych przez użytkowników. Aby zapewnić sobie stabilny wzrost, firmy z branży mediowej wykorzystały możliwości stworzone przez nową falę cyfryzacji i dostosowały do niej swoje strategie biznesowe. Trzecia edycja naszego rocznego barometru mediów omawia zmiany w tym szybko rozwijającym się sektorze, analizując osiągnięcia spółek w trzech kluczowych obszarach: dochód, rentowność i środki pieniężne.

Witajcie na planecie kobiet!

Mazars wraz Francuskim Narodowym Komitetem ONZ Kobiety (ang. UN Women) – podmiotem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet mają przyjemność zaprosić Państwa do zagłębienia się w świat i codzienne życie około 2 400 kobiet z 3 różnych pokoleń (generacji W urodzonej między 1945 a 1960 rokiem, generacji X urodzonej między 1961 a 1980 rokiem i generacji Y urodzonej między 1981 a 1995 rokiem) i 108 państw: Witajcie na planecie kobiet!

Rynek mody i dóbr luksusowych we Francji 2013

Aby wzmocnić konkurencyjność przemysłu mody i towarów luksusowych, komisja, której przewodniczy francuska Generalna Dyrekcja ds. Konkurencyjności, Przemysłu i Usług (DGIS: Direction Générale de la Compétitivité, de l‘Industrie et des Services) wyznaczyła Mazars do przeprowadzenia badania w celu „identyfikacji wszystkich graczy na francuskim rynku dóbr luksusowych i mody i określenia ich wkładu w handel zagraniczny” – pierwszy krok w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju przemysłu.

Francuski i niemiecki przemysł motoryzacyjny – porównanie

W 2012 roku trzy grupy państw wygenerowały 90% całkowitych przychodów producentów i dostawców w branży motoryzacyjnej. Niemcy i Francja znalazły się na czele tych grup, za nimi uplasowały się Japonia i Korea Południowa, a na trzecim miejscu Stany Zjednoczone. Dzięki analizie sprawozdań finansowych oraz wywiadom z czołowymi przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego, Mazars poznał czynniki wpływające na pozycję dwóch liderów sektora motoryzacyjnego: Francji i Niemiec.

Share