Wyniki badania

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami badań przeprowadzonych przez Mazars.

Czy nadszedł czas na alternatywne metody wyceny w sektorze budowlanym?

Niezależnie od tego, czy chodzi o firmę lokalną, czy też o jednostkę globalną, wycena przedsiębiorstwa budowlanego jest często estymacją bazującą na wielokrotności zysku, a w związku z tym opartą głównie na szacunkach krótkookresowych. Natomiast strategie biznesowe uwzględniające długoterminowe plany związane z innowacjami, energią, koncesjami i przejęciami nie są w pełni uwzględniane przy wycenach. A gdyby tak wyceniający uwzględnili długookresowe perspektywy poprzez wykorzystanie innych metod wyceny, które ułatwiłyby zrozumienie tych strategii? Czy miałoby to wpływ na wycenę firm?

Sektor dóbr luksusowych – raport 2017

W odpowiedzi na stale zmieniającą się globalną gospodarkę, branża produktów luksusowych zaczyna koncentrować się na etyce i zrównoważonym rozwoju. Troska o środowisko, wykorzystywanie materiałów z odzysku i wymyślanie nowych, dbałość o przestrzeganie zasad w całym łańcuchu dostaw, ekonomia cyfrowa, ekonomia współpracy i przedsiębiorczość społeczna stają się jednym ze strategicznych priorytetów firm działających na rynku dóbr luksusowych.

Komunikacja finansowa grup ubezpieczeniowych: nacisk na Solvency II

Przez lata komunikacja finansowa stała się ważnym aspektem promowania działań dużych grup ubezpieczeniowych. Staje się ona szczególnie istotna w tym roku, wraz z opublikowaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady „Solvency II” (Wypłacalność II), która wprowadza szeroko zakrojone zmiany dotyczące wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem. W tym kontekście, przyjrzeliśmy się informacjom zawartym w dyrektywie Solvency II, głównym aspekcie komunikacji finansowej w 2015 roku.

Wyzwania mediów: mobilność i wieloekranowość

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przemysł medialny doświadczył rewolucyjnych zmian - w szczególności zmieniły się zachowania konsumentów, doszło do zwiększenia globalnej łączności internetowej, rozwoju telefonii komórkowej, popularyzacji tabletów oraz zwiększenia ilości treści produkowanych przez użytkowników. Aby zapewnić sobie stabilny wzrost, firmy z branży mediowej wykorzystały możliwości stworzone przez nową falę cyfryzacji i dostosowały do niej swoje strategie biznesowe. Trzecia edycja naszego rocznego barometru mediów omawia zmiany w tym szybko rozwijającym się sektorze, analizując osiągnięcia spółek w trzech kluczowych obszarach: dochód, rentowność i środki pieniężne.

Witajcie na planecie kobiet!

Mazars wraz Francuskim Narodowym Komitetem ONZ Kobiety (ang. UN Women) – podmiotem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet mają przyjemność zaprosić Państwa do zagłębienia się w świat i codzienne życie około 2 400 kobiet z 3 różnych pokoleń (generacji W urodzonej między 1945 a 1960 rokiem, generacji X urodzonej między 1961 a 1980 rokiem i generacji Y urodzonej między 1981 a 1995 rokiem) i 108 państw: Witajcie na planecie kobiet!

Share