Przyszłość usług finansowych: przeobrażenie branży

Mazars we współpracy z Economist Intelligence Unit opracował serię artykułów na temat wyzwań, przed którymi stoi obecnie sektor usług finansowych. Ich treść koncentruje się wokół transformacji sektora i wizji jego przyszłości z trzech różnych perspektyw: technologicznej, prawnej oraz z perspektywy zmiany modelu biznesowego.

Treści powstały z myślą o osobach zarządzających instytucjami finansowymi. Autorzy artykułów analizują związek pomiędzy przełomowymi zmianami technologicznymi i ich wpływem na otoczenie prawne oraz reakcję instytucji finansowych. Ponadto zastanawiają się, w jaki sposób zmiany regulacyjne wymusiły na firmach z sektora usług finansowych adaptację a nawet stworzenie nowych modeli operacyjnych uwzględniających nowe technologie, aby sprostać wymogom prawnym i dalszemu wpływowi na łańcuchy wartości tych firm.

Zapraszamy do odwiedzenia mikrostrony www.eiuperspectives.economist.com po więcej informacji.

Temat # 1: Transformacja Technologiczna

Małżeństwo high tech i high finance

Granice pomiędzy usługami finansowymi i technologią coraz bardziej się zacierają. W najbliższych latach następujące zmiany technologiczne wywrą wpływ na usługi finansowe:

  • Biometryka
  • Blockchain
  • Inteligentne przetwarzanie danych (Cognitive computing)
  • Open banking

  

Artykuł #2 (transformacja prawna) i Artykuł #3 (transformacja modelu biznesowego) ukażą się we wrześniu 2017 roku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowych, zachęcamy do odwiedzenia bloga Mazars.

Downloads

Share