Przyszłość usług finansowych: przeobrażenie branży

Mazars we współpracy z Economist Intelligence Unit opracował serię artykułów na temat wyzwań, przed którymi stoi obecnie sektor usług finansowych. Ich treść koncentruje się wokół transformacji sektora i wizji jego przyszłości z trzech różnych perspektyw: technologicznej, prawnej oraz z perspektywy zmiany modelu biznesowego.

Treści powstały z myślą o osobach zarządzających instytucjami finansowymi. Autorzy artykułów analizują związek pomiędzy przełomowymi zmianami technologicznymi i ich wpływem na otoczenie prawne oraz reakcję instytucji finansowych. Ponadto zastanawiają się, w jaki sposób zmiany regulacyjne wymusiły na firmach z sektora usług finansowych adaptację a nawet stworzenie nowych modeli operacyjnych uwzględniających nowe technologie, aby sprostać wymogom prawnym i dalszemu wpływowi na łańcuchy wartości tych firm.

Zapraszamy do odwiedzenia mikrostrony www.eiuperspectives.economist.com po więcej informacji.

Temat # 1: Transformacja Technologiczna

Małżeństwo high tech i high finance

Granice pomiędzy usługami finansowymi i technologią coraz bardziej się zacierają. W najbliższych latach następujące zmiany technologiczne wywrą wpływ na usługi finansowe:

  • Biometryka
  • Blockchain
  • Inteligentne przetwarzanie danych (Cognitive computing)
  • Open banking

  

Temat #2 : Transformacja regulacyjna

Reforma regulacyjna w niepewnych czasach - bez odpoczynku dla zmęczonych

Pomimo “zmęczenia reformami” oraz obniżeniem marż, firmy świadczące usługi finansowe borykają się z niekończącą się falą reform regulacyjnych. Niektórzy zmuszeni są wykonać zwrot w kierunku rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów.

Czy dziesięć lat po globalnym kryzysie finansowym decydenci i organy regulacyjne zaczynają być zmęczone narzucaniem pozornie nieskończonej ilości nowych przepisów dotyczących firm świadczących usługi finansowe?

       

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowych, zachęcamy do odwiedzenia bloga Mazars.

Downloads

Share